Archive for the ‘Ekologija’ Category

h1

Gde god nađeš zgodno mesto, tu LED drvo posadi.

17.11.2010.

Dakle, ubrizgajte u drveće u svojoj okolini zlatne nanočestice i pobudite ih ultraljubičastom svetlošću velike talasne dužine,  nanočestice će početi da emituju plavičasti fluorescentni sjaj, koji će naterati zalihe hlorofila da emituju svetlost crvene boje. Jednostavno.

Read the rest of this entry ?